Food Supplement

Food Supplement

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สินค้า
บริษัทพัฒนา ผลิตและจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการบำรุงสุขภาพ และสำหรับความงาม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

products

บริษัทพัฒนา ผลิตและจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการบำรุงสุขภาพ และสำหรับความงาม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยวิตามินแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อดูแลรูปร่างและเพื่อดูแลผิวพรรณ 

ทั้งนี้ บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า(OEM) และผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand) โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ EVITONTM ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสกัด ผลิตภัณฑ์วิตามินรวมและโคเอ็นไซม์คิวเทน ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบแปะก๊วย และภายใต้ตราสินค้าสุภาพโอสถTM ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากธรรมชาติ

Product

4 Mix Oil

Spirulina

D-Collacal

Reishi Extract 500 milligram

Black Sesame Oil + Rice Bran Oil

8 Oil Preme Brand