Modern medicine products And herbal medicine

Modern medicine products And herbal medicine

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
สินค้า

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเร็ม คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

products

บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐาน GMP PIC/s  ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ COX(TM) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย

Product

COMPOUND SENNA LAXATIVE CAPSULE

ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ชนิดแคปซูล ตราเจเอสพี

ยามะระขึ้นก ชนิดแคปซูล

COMPOUND MAWAENG LOZENGE PLUM FLAVOUR

Andrographis paniculata Tablet

ยาประสะไพล แคปซูล