ข่าวสารบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ น้ำตกแก่งสามชั้น

30 เม.ย. 2566

วันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ น้ำตกแก่งสามชั้น จังหวัดนครนายก

เพื่อให้พนักงานได้รับความสุข ลดความเครียดจากการทำงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเป็นสวัสดิการของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี