ข่าวสารบริษัท

พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร

19 ม.ค. 2565

สาระสําคัญ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศยกเลิกระบุพืชกระท่อม
จากยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร

 1. ชาใบกระท่อม,ผงกระท่อม,น้ำต้มใบกระท่อม จัดเป็นสมุนไพร ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 2. ผงกระท่อม,ใบกระท่อม,สารสกัดกระท่อม ใช้เป็นตำรับยาแผนไทย ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 3. ส่วนประกอบในอาหาร เช่น หมากฝรั่งกระท่อม กาแฟใบกระท่อม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกระท่อม เครื่องดื่มผสมใบกระท่อม เครื่องดื่มคาเฟอีนผสมใบกระท่อม เบเกอรี่ผสมใบกระท่อม ต้องประเมินอาหารใหม่

สารสําคัญในพืชกระท่อม

 • พืชกระท่อมมีสารหลายกลุ่ม ได้แก่ alkaloids, flavonoids, triterpenes, phenolic
  compounds เป็นต้น โดยสารกลุ่ม indole alkaloids เป็นกลุ่มสารที่พบในพืชกระท่อม
  มากที่สุดสารสกัดในพืชกระท่อมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและมีผลต่อสรีรวิทยา ดังนี้
 • ระบบประสาท : สาร mitragynine มีผลกระตุ้นระบบประสาท มีคุณสมบัติลดการ
  ปวด แก้ไอ ลดไข้
 • ระบบทางเดินอาหาร : สาร mitragynine มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
  ของหนูขาว ลดการอยากอาหาร และยับยั้งการหดตัวของ
  ลําไส้เล็กจึงช่วยยับยั้งอาการท้องเสียได้
 • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ : สารสกัดเมทานอลของกระท่อมมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบใน
  หนูขาว
 • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารสกัดใบกระท่อมมีทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียใน
  ลําไส้

รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชกระท่อม
ติอต่อ คุณชานัญญา เล็กลาด

094-4459461

เอกสารเพิ่มเติม