รับจ้างผลิตคืออะไร?

OEM คือการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายใต้ความต้องการที่เป็นแบรนด์ของลูกค้าโดยทางบริษัทของเรารับจ้างผลิตได้ครอบคลุมทุกประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง.

Original Equipment Manufacturing isa company whose goods are used as components in theproducts of another company,which then sells the finished item to purchasedcompany. JSPPharma are capable to produce several types of product such as dietarysupplement, herbal and cosmetics.

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พัฒนาสูตรโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
ได้แก่ GMP, ISO9001:2015, HACCP, HALAL และ PIC/S