บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่สายเลือดนักวิจัย ในปี พศ.2552 โดยคอนเซปต์ในการตั้งบริษัทมาจากการเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย (นักวิจัย) ผู้ใช้งานวิจัย (อุตสาหกรรม) และผู้บริโภคงานวิจัย(ตลาดหรือผู้บริโภค) ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 3หน่วยนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น​

มุ่งหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการนำงานวิจัยไทยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

(อาหารเสริม เครื่องดื่ม สมุนไพร และเครื่องสำอางค์) ได้จริงการทำงานของ CDIP มุ่งหวังให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นักวิจัยไทยรู้จักการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจากไทยสู่ตลาดโลกเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร

 

การสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางการพัฒนายาสมุนไพรในประเทศเพื่อมุ่งหวังการลดสัดส่วนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการของเราซึ่งประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์และผู้ประสานงานโครงการมีความเต็มใจและตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนเป็น

“Partner” กัน ดั้งนั้นเราจึงเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศด้านตลาดสุขภาพมากกว่า

1,000 ล้านบาท

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here

GRACE WATER MED COMPANY LIMITED.

ประกอบธุรกิจ ผลิต ซื้อ-ขายนำเข้า-ส่งออก สินค้าวัสดุทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์

CARESUTIC CO.,LTD

บริษัทแคร์ซูติก จำกัด ภายใต้เครือ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจ ศูนย์ Innovation Center ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง พร้อมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และฮาลาล

อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และฮาลาล

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง(ผลิตภัณฑ์เดียวกันต่างกันที่ สี/กลิ่น)  2,500 บาท

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง(แบบชุดเซต / ต้องจดผลิตภัณฑ์เดี่ยวก่อน) 2,000 บาท

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง(แบบแบ่งบรรจุ) 4,000 บาท

 ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  4,500 บาท

ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล  45,000 บาท

 ต่ออายุใบรับรองจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  2,000 บาท

ต่ออายุใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล  15,000 บาท

ระยะเวลาขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และฮาลาล

ขอเพิ่มผู้ว่าจ้างการผลิต ขอรหัสผู้ประกอบการใหม่ 7-14 วัน

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์เดี่ยว) 7-14 วัน

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์เดียวกันต่างกันที่สี/กลิ่น) 7-14 วัน

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (แบบชุดเซต /ต้องจดผลิตภัณฑ์เดี่ยวก่อน) 7-14 วัน

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (แบบแบ่งบรรจุ) 7-14 วัน

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 20-45 วัน

ขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล 60-90 วัน

 ต่ออายุใบรับรองจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4-7 วัน

ต่ออายุใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล 30-60 วัน

บริการบรรจุ และแพ็คสินค้าสำเร็จรูป

อัตราค่าบริการบรรจุ และแพ็คสินค้าสำเร็จรูป

ค่าทำความสะอาด  1 บาท/ชิ้น

ค่าบรรจุ  1 บาท/ชิ้น       

ค่าบรรจุลงแผงยา (ฟอยล์หลังแผง) 1 บาท/ชิ้น

ค่าติดฉลาด   0.5 บาท/ชิ้น

ค่าขึ้นกล่องบรรจุภัณฑ์  0.5 บาท/ชิ้น    

ค่าหุ้มชิงค์ฟิล์มหด  1-5 บาท/ชิ้น

ค่ายิง LOT / MFG   0.5 บาท/ชิ้น

 ค่าแรงอื่นๆ (เช่นค่าพับใบแทรก) 0.5 บาท/ชิ้น