กิจกรรม

ปี:

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 324 หลอด

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 324 หลอด

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 100 ลิตร

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 1,296 หลอด

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย พญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุภาพโอสถ แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ

ขอขอบคุณในน้ำใจเป็นพลังต้านภัยโควิด-19

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไข้น้ำสำหรับเด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ศูนย์พักคอยเตียงรอส่งต่อเขตยานนาวา

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Gel. ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด และ ผลิตภัณฑ์แก้ไข้เด็ก เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 50 ขวด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g จำนวน 700 หลอด แด่ พรรคกล้า

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Spray . ขนาด 1 ลิตร. จำนวน 20 แกลลอน และ ผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 280 หลอด

บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ภายใต้ชื่อ "JSP PHARMA SANITIZER SPRAY " แด่ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer gel และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตรา สุภาพโอสถ โดยมอบหมายให้ นายอมรเทพ โรจนลภัสปรีดา เดลขานุการ

มอบผลิตภัณฑ์ ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป วิตามินและไลซี และเทมพ์ ค็อกซ์ ไซรัป เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด แด่ นิตยสาร Bizfocus Group

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท และบมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)