Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 1,296 หลอด
30 ก.ย. 2564

วันนี้ (30/09/64) บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นายอมรเทพ โรจนลภัสปรีดา เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 1,296 หลอดมอบแด่ ท่าน ส.ส.พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทรักธรรมส.ส.เอ๋ พระบาท ส.ส.เอ๋ พระบาท – พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ในกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในจังหวัดต่างๆ