Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 100 ลิตร
28 ต.ค. 2564

วันนี้ (28/10/64) บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นางปราณี สุขทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขาลำพูน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 100 ลิตร มอบแด่ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน (สสจ. ลำพูน) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้เกียรติรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ในกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 ในจังหวัดลำพูน