Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 324 หลอด
28 ต.ค. 2564

วันนี้ (28/10/64) บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นางปราณี สุขทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขาลำพูน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ภายใต้แบรนด์ JSP Sanitizer Spray จำนวน 324 หลอด มอบแด่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ในกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 ในจังหวัดลำพูนสืบไป