Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Spray ขนาด 500 ml
24 ก.พ. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Spray ขนาด 500 ml จำนวน 92 ขวด แด่นักเรียน โรงเรียน ศิลาลาดวิทยา อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ครูสุผล บุญยัง ครู คศ3 วิทยฐานะชำนาญพิเศษสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษาหัวหน้าฝ่ายงานแผนเเละงบประมาณ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน

ที่มา https://www.facebook.com/1506283781/posts/10221352214743959/?sfnsn=mo