Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,120 หลอด แด่สำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
04 มี.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,120 หลอด แด่สำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) มอบหมายให้คณะทำงาน เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชนในลำดับถัดไป