Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด
17 ก.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด แด่ โรงเรียนบ้านโนนสูงหมู่ที่ 3 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

เพื่อเป็นสาธารณะกุศลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ของครู และ นักเรียน ในโรงเรียน