Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
31 ส.ค. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

  1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
  2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 557 ขวด
  3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,400 หลอด

แด่ นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล

ซึ่งในการนี้ นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ในวัน 9 สิงหาคม 2565 และได้แจกผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นกีรารณรงค์ให้ประชาชนยังเฝ้าระวัง และดูแลตนเอง จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 โดยไม่ประมาท แม้ว่าสถานการณ์ภาพรวม ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลง