Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 1,122 ขวด
17 ต.ค. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

  1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 1,122 ขวด
  2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 1,114 ขวด
  3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 จำนวน 2,800 หลอด แด่ มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน

ซึ่งในการนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นาย วิชัย กุดแถลง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิ จะประสานส่งมอบแด่หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้เพื่อในกิจการสาธารณกุศลในลำดับถัดไป