Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ
23 ส.ค. 2564

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

โดยได้รับเกียรติจากพลเรือโท มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ตลอดจนแจกจ่ายให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในกิจการการช่วยเหลือภาคประชาชนในการยังยั้ง ฟื้นฟู การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019