กิจกรรม

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ
23/08/21

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

โดยได้รับเกียรติจากพลเรือโท มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ตลอดจนแจกจ่ายให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในกิจการการช่วยเหลือภาคประชาชนในการยังยั้ง ฟื้นฟู การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019