Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุภาพโอสถ แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ
25 ส.ค. 2564

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 200 ขวด และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุภาพโอสถ จำนวน 200 ชุด แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รตท.หญิงวาวจุฑา แสงนภา รองสารวัตรกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองตำรวจสื่อสาร เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นผู้รับมอบดังกล่าว

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ และ ป่วยติดเชื้อจาก เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และกำลังอยู่ในช่วงกักตัว ฟักฟื้นรักษาอาการจากการเจ็บป่วย บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการตำรวจทุกนาย จักหายจากการเจ็บป่วยในเร็ววัน