Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไข้น้ำสำหรับเด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ศูนย์พักคอยเตียงรอส่งต่อเขตยานนาวา
20 ส.ค. 2564

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มอบหมายให้นายอมรเทพ โรจนลภัสปรีดา เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติภารกิจมอบผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไข้น้ำสำหรับเด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ศูนย์พักคอยเตียงรอส่งต่อเขตยานนาวา ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการ ด้านการรักษาฟื้นฟู ตลอดจน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ของประชาชน ในเขตยานนาวา สืบไป