Company Activities

มอบผลิตภัณฑ์ ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป วิตามินและไลซี และเทมพ์ ค็อกซ์ ไซรัป เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง
15 ม.ค. 2564

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป วิตามินและไลซี จำนวน 2,500 ขวด และ เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 2,500 ขวด

มอบผ่าน นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง เขตพื้นที่ 7 จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อเป็นสาธรณประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ลดไข้ ที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังระบาดหนัก ในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

ในการนี้ คุณพิษณุ ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชน ผ่านไปยัง นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ฯ จ.ชลบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถารการณ์โดยภายรวมจะกลับมาดีขึ้นโดยไว