Company Activities

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท และบมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)
05 ม.ค. 2564

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ลิตร จาก น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท และนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) โดยมี นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.รุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรในวงงานรัฐสภา รวมทั้งสื่อมวลชนได้ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอยู่ในขณะนี้

ด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ และนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลานี้โดยจะนำเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ที่มา : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=75440&filename=index