กิจกรรม

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน
21/07/21

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน

โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้าสถานพยาบาล เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแด่  มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน  ในการนี้ นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต7 จ.ชลบุรี / ที่ปรึกษามูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน ในการพักฟื้นรักษาตนเองที่บ้านจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019