บริการผลิตยาและ
อาหารเสริมแบบครบวงจร

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินบำรุงร่างกาย รวมทั้งกาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับองค์การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยมีประสบการณ์กว่า 40 ปี

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี แม้ว่าเราคือ “ผู้นำในการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”
แต่เรายังคงมุ่งมั่นและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่น
Plant-based Protein

คือ ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืชที่ให้โปรตีนสูง

ทำให้บริษัทมีแนวคิดที่จะนำผลผลิตไข่น้ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทจึงได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ ให้สามารถนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืช (Plant-based Protein) เพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวได้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ำและลงทุนบนที่ดินของบริษัทที่ตำบลบึงคาพร้อม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะปลูก

ไข่น้ำ ไข่แหน ไข่ผำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ "Wolffia Globosa") ซึ่งไข่น้ำจัดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีปริมาณโปรตีนและสารเบต้าแคโรทีนสูง

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร


บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐาน GMP PIC/s ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ COX(TM) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


บริษัทพัฒนา ผลิตและจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการบำรุงสุขภาพ และสำหรับความงาม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ
70 – 95 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

ธุรกิจของเรา

บริการผลิตยาและอาหารเสริมแบบครบวงจร

รับจ้างผลิต (OEM)

ในปัจจุบันนี้ บริการรับจ้างผลิต(OEM) ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

รายได้จากการขาย

409,688

ล้านบาท

EBITDA

27,802

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

11,682

ล้านบาท

-
THB
- (-%)
01 02/21
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563
เวลา: 10.00-11.00
สถานที่: Location Lorem ipsum dolore mrt am boharen meta
ปฎิทินนักลงทุน

รายงาน

กิจกรรมของบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก ตรา เทมฟ์ค็อกซ์ไซรัป จำนวน 500 ขวด แด่ กรมพลาธิการทหารเรือ
23/08/2021

ขอขอบคุณในน้ำใจเป็นพลังต้านภัยโควิด-19
25/08/2021

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ
25/08/2021

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก ตรา เทมป์ค็อกซ์ ไซรัป และ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ขากสมุนไพร 7 ชนิด ตรา สุภาพโอสถ แด่กองบังคับการตำรวจน้ำ
25/08/2021

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย พญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้เด็ก
27/08/2021