บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์02-284-1218