การจ่ายเงินปันผล

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วยวันผลประกอบการ
16/04/2029/04/2015/05/20เงินปันผล0.08บาท01/01/19-31/12/19
26/02/1930/04/1922/05/19เงินปันผล0.09บาท01/01/18-31/12/18
13/03/1808/05/1818/05/18เงินปันผล0.08บาท01/01/17-31/12/17
10/03/1705/05/1726/05/17เงินปันผล0.037บาท01/01/16-31/12/16
15/03/16  ไม่จ่ายเงินปันผล บาท01/01/15-31/12/15
17/03/15  ไม่จ่ายเงินปันผล บาท01/01/14-31/12/14
18/03/1428/04/1422/05/14เงินปันผล0.10บาท01/01/13-31/12/13
12/03/1325/03/1323/05/13เงินปันผล0.08บาท01/01/12-31/12/12
13/03/12  ไม่จ่ายเงินปันผลบาท01/01/11-31/12/11
15/03/1126/04/1120/05/11เงินปันผล0.03บาท01/07/10-31/12/10
14/10/1027/10/1012/11/10เงินปันผล0.04บาท01/01/10-30/06/10
16/03/1030/03/1018/05/10เงินปันผล0.03บาท01/01/09-31/12/09