ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
18 เม.ย. 2566การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มลงปฏิทิน
03 มี.ค. 2566บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565
เวลา 15.15 – 16.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงปฏิทิน