ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
15 ก.ย. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
เวลา 10.15 – 11.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงปฏิทิน
16 ส.ค. 2565การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เพิ่มลงปฏิทิน
01 ม.ค. 2513Opportunity Day Q2/2565
At 10.15 – 11.00 a.m.
Live broadcast via www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงปฏิทิน
05 เม.ย. 2565การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพิ่มลงปฏิทิน
11 มี.ค. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
เวลา 15.15 – 16.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงปฏิทิน
07 มี.ค. 2565Analyst Meeting ไตรมาสที่ 4/2564 เพิ่มลงปฏิทิน