ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
05 เม.ย. 2565การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพิ่มลงปฏิทิน
11 มี.ค. 2565บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
เวลา 15.15 – 16.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงปฏิทิน
07 มี.ค. 2565Analyst Meeting ไตรมาสที่ 4/2564 เพิ่มลงปฏิทิน