รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1.บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด149,999,00032.97
2.นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์30,000,2006.59
3.นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ29,300,2006.44
4.นาย พิษณุ แดงประเสริฐ29,300,2006.44
5.น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ29,300,2006.44
6.นาย สรสิช แดงประเสริฐ29,300,2006.44
7.นาย วสันต์ จาวลา21,500,0004.73
8.ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน119,000,0004.18
9.นาย ประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ14,620,0003.21
10.นาย ธีรพงศ์ จันศิริ5,710,0001.25