ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ506,006,00024.70
2.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ250,956,90012.25
3.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ182,234,8008.90
4.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ144,803,8057.07
5.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ101,723,5054.97
6.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ74,448,5003.63
7.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ70,690,9003.45
8.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ54,857,1002.68
9.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ51,148,2002.50
10.นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ31,100,0001.52