ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Filter Dates
DATEOPENHIGHLOWCLOSEVOLUME (SHARES)VALUE (BAHT)
Summary
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์

( - )

ก่อนหน้า 4 สัปดาห์

( - )

Remark : Volume from SET main board.