ตำแหน่งที่ว่าง

Product Specialist Supervisor

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง :

 • มีความรู้ความสามารถ ด้านการตลาดในอุตสาหกรรมยา
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาอังกฤษ
 • มีรถยนต์และสามารถเดินทางเพื่อทำงานต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความอดทน ซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดเตรียมเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าแพทย์เภสัชกรและพนักงานขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับลูกค้าแพทย์เภสัชกร
 • ฝึกอบรม ข้อมูลวิชาการ ความรู้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลคู่แข่งให้กับพนักงานขาย
 • ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ : 12 Mar 2021