ธุรกิจของเรา

บริการผลิตยาและอาหารเสริม
แบบครบวงจร

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินบำรุงร่างกาย รวมทั้งกาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับองค์การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยมีประสบการณ์กว่า 40 ปี

รับจ้างผลิต (OEM)

ในปัจจุบันนี้ บริการรับจ้างผลิต(OEM) ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ

 • การรับจ้างผลิตช่วยให้ต้นทุนลดลง

  การจ้างผลิตช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถนำทุนและความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการผลิต เช่น การทำการวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือการออกแบบ รวมทั้งการดำเนินการด้านการตลาด

 • ข้อดีของการจ้างผลิตสินค้า(OEM)

  สร้างแบรนด์สินค้าของตนเองให้มีความแข็งแรง แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่นให้การสนับสนุนด้านการตลาดที่ดีต่อช่องทางการจัดจำหน่าย

 • การวิจัยและพัฒนา

  บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท 

 • การควบคุมคุณภาพ 

  เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงานเราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุงความงาม