การวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดการบริการ

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

การควบคุมคุณภาพ

เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงานเราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุงความงาม หลังจากนั้นตัวอย่างของ วัตถุดิบ เราจะมีการตรวจสอบเชื้อ ตรวจสอบคุณลักษณะ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจาก วัตถุดิบ ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเราจะนำไปเก็บที่โกดังในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย การคัดสรรสูตรอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบความคงตัวของสูตรอย่างมีมาตรฐาน สเกลอัพ การผลิตระดับอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน sanitary standard ตรวจคุณภาพก่อนปล่อยสู่ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ควบคุมคู่กับการวางจำหน่ายในท้องตลาด

เครื่องมือห้องวิเคราะห์

ทางกายภาพ
  • เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตามลำดับ ใช้ตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • pHmeter วัดระดับความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
  • เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ทรมานผลิตภัณฑ์ด้วยแรงเหวี่ยงที่เข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสภาพได้ดีตลอดอายุการเก็บ

ทางเคมี

  • เครื่องวิเคราะห์ HPLC แยกและบอกปริมาณสารสำคัญใน เครื่องสำอาง ได้อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ภาพที่ 2 เครื่องไทเทรตพร้อมระบบแม่เหล็กสำหรับกวนสารให้เข้ากันตลอดเวลาที่ไทเทรต วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทางชีววิทยา

  • ห้อง Sterility เป็นห้องวิเคราะห์เชื้อที่ควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษตามมาตรฐานโรงงานยา เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • กล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะรูปร่างของเชื้อ หรือลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อการพิจารณาที่ชัดเจน
  • หม้อนึ่งความดัน (autoclave) ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงฆ่าเชื้อหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม
  • ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญของมัน ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อราเกินมาตรฐาน
  • ตู้เร่งอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียสและความชื้น 75% และภาพที่ 6 ตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ใช้ในการทำ freeze-thaw คือทรมานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ ร้อนสลับเย็น หลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจว่าเก็บเครื่องสำอางได้นานตามอายุที่กำหนดไว้

รับการติดต่อ

20210922-jsp-logo-contactus
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์02-284-1218
โทรสาร 02-294-0705
เว็บไซต์www.jsppharma.com