นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้าพัทธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยเรียกรวมกันว่าการประมวนผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆในการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คือการทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณรวมถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โดยเราเรียกโดยรวมว่าการบริการเริ่มต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 1. เกี่ยวกับเรา
  บริษัทเป็นบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บริษัทตั้งอยู่ตามเลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุณให้บริการของบริษัทเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมล์หรือที่อยู่
  เมื่อคุณใช้บริการของบริษัทจะเป็นการมอบข้อมูลบางอย่างให้แก่บริษัทได้แก่ข้อมูลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเช่นชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล บริษัทก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อเข้าถึงบริการของบริษัท
  หากคุณปฏิเสธคำขออนุญาตของบริษัท ก็จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไรก็ตามบริการต่างๆอาจไม่สามารถทำงานได้เต็มความสามารถ นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณมอบให้บริษัทด้านบนแล้วยังรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากช่องทางอื่นอีกด้วยอันได้แก่ช่องทางต่อไปนี้

  • การเข้าสู่ระบบของบริษัทด้วยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เช่น facebook LINE หรือ google การทำเช่นนี้จะเป็นการมอบชื่อหรือนามแฝงและรูปภาพของคุณจากบัญชีนั้นให้แก่บริษัท
  • การใช้ข้อมูลบริษัทใช้ข้อมูลของคุณเพื่อพัฒนาบริการของบริษัทและเพื่อแสดงโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณและเพื่อเหตุผลอื่นๆดังนี้
  • ให้บริการลูกค้าตอบคำถามและตอบรับคำขอต่างๆของคุณ
  • การยื่นข้อเสนอและโฆษณาที่คุณอาจสนใจ
  • จัดการกิจกรรมชิงโชคการแข่งขันการลดราคาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • การพัฒนาแสดงและติดตามเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านอีเมล์โทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์หรืออุปกรณ์มือถือเพื่อให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทคิดว่าคุณน่าจะสนใจ
 3. กฎหมายและความปลอดภัย
  • ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงใช้สิทธิ์ที่เรามี
  • ตรวจจับการให้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
  • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาวิธีป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
  • เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไปข้างต้นบริษัทมีการดำเนินการบนพื้นฐานต่อไปนี้

 1. ประสบการณ์ใช้งาน
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดให้ และข้อมูลของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างประสบการณ์นั้น
 2. ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
  บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นและบริษัทอาจทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการของบริษัทเพื่อช่วยในการพัฒนาและคิดค้นบริการใหม่ๆอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
 3. ความยินยอมของคุณ
  บริษัทอาจขอความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเหตุผลบางประการคุณสามารถถอดความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเอาตามที่อยู่ท้ายนโยบายการเป็นส่วนตัวนี้
 4. การแชร์ข้อมูล
  การแชร์ข้อมูลเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณหากต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในการควบคุมกิจการขยายกิจการการเข้าครอบครองกิจการการถอนทุนการจัดโครงสร้างหรือผังองค์กรใหม่การปิดกิจการล้มละลายหรือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ แต่เมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมายบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากมีความจำเป็นด้านกฎหมายคำสั่งศาลหรือข้อบังคับอื่นๆและในกรณีดังต่อไปนี้

  • เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดการรับผิดในการฟ้องร้องคดี
  • ตามความจำเป็นที่ต้องรับรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายของบริษัทและผู้ใช้บริการคู่ค้าทางธุรกิจหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ข้อตกลงของบริษัทที่มีต่อคุณและเพื่อสืบสวนป้องกันเพื่อดำเนินการอย่างอื่นต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นอันตรายที่ได้เกิดขึ้นหรือเป็นที่สงสัยว่าอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาล
  • เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐของหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อความจำเป็นในการบริหารประเทศ
 5. ความปลอดภัยของข้อมูล
  บริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลอันมีค่าของคุณแต่ไม่สามารถรับรองและคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยตลอดไปอาจระงับการใช้บริการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบค่ะว่าบริษัทสงสัยหรือตรวจพบการละเมิดความปลอดภัย
 6. การเก็บรักษาข้อมูล
  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตราบเท่าที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ทางกฎหมายและตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำโปรดทราบว่าเนื่องจากข้อกำหนดทางด้านเทคนิคจึงไม่สามารถให้คำรับรองหรือระบุช่วงเวลาอันแน่ชัดที่จะลบข้อมูลทั้งหมดหรือทำให้ข้อมูลของคุณไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์
  ความเป็นส่วนตัวของเด็กและคนไร้ความสามารถ
  หากคุณมีอายุน้อยกว่า 10 ปีคุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ตราบใดที่ผู้ปกครองของคุณยังไม่ได้ให้ความยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในกรณีที่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ปกครองของคุณจะต้องให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการทำธุรกรรมใดๆตามที่กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถคุณอาจใช้บริการของบริษัทได้หากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของคุณได้ตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครองผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีไม่ได้ให้ความยินยอมตามกฎหมายความเป็นนโยบายในความส่วนตัวนี้แก่บริษัทควรตกลงจะไม่ใช้บริการของบริษัทและบริษัทอาจเพิกเฉยเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ของคุณหากผมว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  นโยบายของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติอื่นอยู่เสมอจะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงลงใดๆที่อาจส่งผลต่อสิทธิและภาวะผูกพันทางกฎหมายของคุณเพื่อให้คุณได้ตรวจสอบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ส่งผลต่อจิตและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว
  ติดต่อบริษัทหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือต้องการถอนความยินยอมของคุณโปรดติดต่อบริษัททางโทรศัพท์ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และติดต่อเราผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้
 1. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร : 02-284-1218
  แฟกซ์ : 02-294-0705
  เว็ปไซต์ : www.jsppharma.com