ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

4 Mix Oil

รับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล

1x30's/1x60's (ขวดแก้ว,ขวดพลาสติก), 1x250's/1x12x2's/1x6x6's

10-1-01949-1-1187

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

10 C 199 257 0961

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันงาดำ + น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สไปมอร์

อะเซโรลา เชอร์รี่ เอ็กซ์แทรค